Preview Mode Links will not work in preview mode

Många av länets seniorer upplever sig ha bristande kunskaper om digitala tjänster och verktyg – något som kan försvåra vardagen, inte minst under rådande pandemi. I den här podden kommer flera kända personer gästa och dela med sig av sina erfarenheter av digitala tjänster och sociala medier.

Digitala seniorer är en del av projektet Mer digital Stockholms skärgård som Länsstyrelsen Stockholm driver tillsammans med Telia. Inom projektet genomförs utbildningar i digitala tjänster och verktyg för målgruppen 65+ i länets skärgårdskommuner.

Mar 10, 2021

Avsnitt fyra lotsar oss igenom ett axplock av de digitala tjänster som finns där ute. Allt från kommunala tjänster som bygglovsansökningar på kommunens hemsida, till vårdtjänster som exempelvis 1177 där du digitalt kan boka ett läkarbesök. Vidare till olika doktorsappar som exempelvis Kry, där du rent av...


Mar 3, 2021

Avsnitt tre tar oss med till de sociala mediernas värld. Åsa Kåryd från Telia berättar om en mängd olika sociala medier såsom Facebook, Instagram och TikTok. Hon reder ut frågor som ”Ser alla vad jag skriver eller publicerar?” och ”När ska man egentligen använda vad?”. Det är det ju förstås du...