Preview Mode Links will not work in preview mode

Många av länets seniorer upplever sig ha bristande kunskaper om digitala tjänster och verktyg – något som kan försvåra vardagen, inte minst under rådande pandemi. I den här podden kommer flera kända personer gästa och dela med sig av sina erfarenheter av digitala tjänster och sociala medier.

Digitala seniorer är en del av projektet Mer digital Stockholms skärgård som Länsstyrelsen Stockholm driver tillsammans med Telia. Inom projektet genomförs utbildningar i digitala tjänster och verktyg för målgruppen 65+ i länets skärgårdskommuner.

Feb 23, 2021

Avsnitt två inleds av Angela Berglund som är kursledare på Seniornet. Hon berättar om att det ofta kommer frågor om olika digitala betalningar som exempelvis internetbanken, Swish och Klarna. Malin Berge som arbetar med Betalningshjälpen.se reder ut begreppen och verifierar känslan som många har om att vi är...


Feb 16, 2021

Första avsnittet fokuserar på digitaliseringens framfart i samhället. Landshövding Sven-Erik Österberg inleder med att berätta om bakgrunden till podden och sina egna digitala vanor. Sedan tar divisionschef Björn Blondell från Post- och telestyrelsen vid och berättar vad digitalt utanförskap egentligen är och...


Feb 16, 2021

Premiär: onsdagen den 17 februari.